A 2019 évi Barátok Útja margójára

A 2019 évi Barátok Útja margójára

Idén Árpádházi Szent Kinga nyomdokaiban és Szent II. János Pál pápa szellemiségében jártuk zarándokutunkat elmélkedve erényeinken.
Mire tanítanak bennünket a szentek életében lévő erények?
Kinga egy zivataros történelmi időszak kellős közepén fogadja el engedelmességből apja, IV. Béla király szavát, parancsát. Legyen Lengyel királyné és házasodjon össze Boleszláv herceggel. Nem könnyű feladat, a tatár folyton betör az országba és dúl, fosztogat, a nép szenved. Kinga apáca szeretett volna lenni, egész életében imádságban, szolgálatban élni. 3 nap alatt dönt, és engedelmesen elfogadja apja szavát. Meglátja azt, hogy ugyan 180°-os fordulatot vesz az élete, eredeti terveit fel kell adnia, de élete fő célját, értelmét nem! Krisztust szeretné követni, az elesetteket és szenvedőket segíteni. Kőkolostort épít akkor, amikor mindenki csak fából építi a templomokat. Lerombolják azt, de ő a szorgalmas lengyelekkel együtt újra felépíti azt. Ez a bölcsesség/okosság, az engedelmesség és az állhatatosság erénye.
Istenem add, hogy ma reggel kérések helyett, így imádkozzam:
Vezess ma elém elesetteket, hogy felemelhessem őket, szomorúakat, akiket megvidámíthatok, barátokat, akikkel beszélgethetek, rokonokat, akiket szerethetek, nekem való feladatokat, amiket örömmel oldhatok meg! Add Uram, hogy felismerjem azt, hogy a mai napon mit tehetek Érted, Krisztus nevében! Ámen!


Szent II. János Pál az Európa keleti felét beborító sötétség idején beiktatásakor kiállt és ezt mondta: Ne féljetek! Krisztus tudja mi lakik az emberben! Fontos szavak ezek, amikor nem lehet tudni ki a spicli, kinek mit szabad elmondani, mert ott lebeg bárki felett annak lehetősége, hogy bebörtönözik, megkínozzák, megölik őt vagy a családjának tagjait, szeretteit. Veszélyes vállani ekkoriban a hitet vagy kiállni az igazság mellett! Ez volt a célja a rendszernek, elvenni az emberek hitét, reményét, tartását. Ugyanakkor a pápa már korábban elindítja a Szolidaritás mozgalmat, ami a megbocsájtásról szól. Meg kell bocsájtani ellenségeinknek, még akkor is ha nemrégen még a legnagyobb bűnöket követték el ellenünk, és a lengyelek elkezdtek kiengesztelődni a németekkel. Ez nem megy egyik napról a másikra, de ha a gyógyulási folyamat végére érünk felszabadító egy ellenséggel kevesebbet tudni a listán. “Ne féljetek!” ez a mondat 365 helyen szerepel a Szentírásban! Ez a bátorság/erősség és az igazságosság erénye. Ugye mennyire más a Jóisten igazsága, mint az enyém!
Istenem add, hogy ne féljek megtenni a jót, védelmére kelni hitemnek, reményt önteni a borúlátókba, kiállni az igazság mellett akkor is, ha mindenki a hazugságot harsogja, tudni, hogy mi az igaz. Ha lehet jót tenni ne sunnyogjak el azzal, hogy sok a dolgom, nincs rá időm! Adj bölcsességet, hogy lássam mi az igaz és miben lehet hinni, reménykedni! Ámen!


Istenem add, hogy mértéket tudjak tartani! Ne éljem fel tartalékaimat, hanem fenntartható módon, a Te szeretetedből táplálkozva tegyem a jót és éljek! Add, hogy felismerjem, hogy ezáltal szereteted bennem is sokszorozódik! Add, hogy felismerjem, mi az én feladatom, min tudok jobbítani a környezetemben és mi az amit másokra kell már hagynom! Ámen!

2019 szeptember